Soorten

Soorten Papegaaien & Kromsnavels

Ara is een geslacht van vogels uit de familie van Psittacidae en telt 8 soor-ten. Er zijn daarnaast negen soorten papegaaien waarvan de Nederlands-talige naam ook “ara” is, maar die in andere geslachten worden onder-gebracht.

De dwergara’s waren ingedeeld bij het genus Ara waar ook de grote ara’s bij zijn ingedeeld. Maar sinds enkele jaren is er de nodige discussie geweest. Deze ging tus-sen biologen over het feit dat som-mige vonden dat de meeste soorten dwergara’s dich-terbij de aratinga’s zouden staan. 

De kaketoes vormen een familie van 22 soorten. Samen met de families Psittacidae en de Strigopidae vormen zij de orde van papegaaiachtigen. De naam “kake-toe” is gebaseerd op het Maleise woord “kakaktua”, wat “oudere zus” betekent. In dat Maleis is het woord ook “nijptang” gaan betekenen.

De edelpapegaai is een opmerkelijke soort omdat het mannetje en het vrouwtje verschil-lend gekleurd zijn, dit in tegenstel-ling tot de meeste andere pape-gaaiensoorten. Het verschil in het verenkleed is zo groot dat het man-netje en vrouwtje lange tijd werden aangezien voor twee verschillende soorten. 

De grijze roodstaartpapegaai is een papegaaiachtige uit de familie pape-gaaien van Afrika en de Nieuwe Wereld. De wetenschappelijke naam van de soort werd 1758 ge-publiceerd door Carl Linnaeus. De vogel komt voor in Midden-Afrika en wordt veel als huisdier gehouden. 

Amazone papegaaien vormen een geslacht van papegaaiachtige uit de familie papegaaien van Afrika en de Nieuwe Wereld. De vogels zijn middelgroot, overwegend groen ge-kleurt met vaak enkele blauwe en gele kleuraccenten op de kop en een korte staart. 

Poicephalus is een geslacht van vogels uit de familie Psittacidae. Ze komen voor in het Afrotropisch ge-bied. Ze zijn de kleinste rakkertjes die zich echt papegaai mogen noemen, het zijn dus geen parkie-ten.

parkieten

Er zijn nog zoveel andere soorten papegaaiachtige en parkieten, dat het onmogelijk wordt hier uitbegreid over te vertellen. Natuurlijk zullen we de meest gekende soorten aan bod laten komen en jullie hierover zoveel mogelijk informatie geven.